cover image
ร่วมงานกับเรา

เกี่ยวกับบริษัท

แพลตฟอร์ม RxNet ศูนย์จำหน่ายส่งเวชยา-เวชภัณฑ์ ให้กับร้านขายยาทั่วประเทศ ขณะนี้ต้องการผู้ร่วมงานคลังสินค้าที่พร้อมจะเติบโตไปด้วยกัน

บรรยากาศการทำงาน

พนักงานผู้ปฏิบัติงานในคลังสินค้า

มีสวัสดิการ เบี้ยเลียง ค่าอาหารกลางวัน และ โบนัส

มีสวัสดิการ เบี้ยเลียง ค่าอาหารกลางวัน และ โบนัส
ท่องเที่ยว และ กิจกรรม
ฝึกอบรม งาน สัมนา
การปฏิบัติงาน

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท ฟาร์มาเนท เป็นศูนย์จำหน่ายส่งเวชภัณฑ์ให้กับร้านขายยาทั่วประเทศ

เปิดรับสมัครงาน