cover image
ร่วมงานกับเรา

เกี่ยวกับบริษัท

แพลตฟอร์ม RxNet ศูนย์จำหน่ายส่งเวชยา-เวชภัณฑ์ ให้กับร้านขายยาทั่วประเทศ ขณะนี้ต้องการผู้ร่วมงานคลังสินค้าที่พร้อมจะเติบโตไปด้วยกัน

บรรยากาศการทำงาน

พนักงานผู้ปฏิบัติงานในคลังสินค้า
บรรยากาศการทำงาน
บรรยากาศการทำงาน
บรรยากาศการทำงาน

มีสวัสดิการ เบี้ยเลียง ค่าอาหารกลางวัน และ โบนัส

มีสวัสดิการ เบี้ยเลียง ค่าอาหารกลางวัน และ โบนัส
มีสวัสดิการ เบี้ยเลียง ค่าอาหารกลางวัน และ โบนัส
ท่องเที่ยว และ กิจกรรม
มีสวัสดิการ เบี้ยเลียง ค่าอาหารกลางวัน และ โบนัส
ฝึกอบรม งาน สัมนา
มีสวัสดิการ เบี้ยเลียง ค่าอาหารกลางวัน และ โบนัส
การปฏิบัติงาน

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท ฟาร์มาเนท เป็นศูนย์จำหน่ายส่งเวชภัณฑ์ให้กับร้านขายยาทั่วประเทศ

เปิดรับสมัครงาน